Bæredygtighed og omstilling

i samarbejde med Landsforeningen for Økosamfund

Del 1 (4. - 10. marts 2018) handler om følgende 3 emner:

1. Økologisk husbyggeri, cirkulær økonomi og 0-affald - Steen Møller

2. Økologisk Økonomi. Hvordan opbygger vi i praksis en ny, bæredygtig       økonomi i stedet for vækstøkonomien - Niels Aagaard

3. Permakulturens principper. Regenerative fødevarer, skovhaver, permakultur     i praksis - Cathrine Dolleris

 

Del 2 (11. - 17. marts 2018) handler om følgende 3 emner:

1. Omstilling i byer og regioner. Den indre omstilling.    

    Omstillingsbevægelsen - Tanja Aertebjerg

2. Enkel grøn livsstil i praksis - Pia Duus

3. Regenererende landbrug, fremtidens bæredygtige dyrkning - Thyco           Holcomb og Karoline Nolsø Aaen

 

OBS Ny pris for studerende - Kr. 1200,- pr. uge. 

BRENDERUP

Der er tale om to uafhængige kurser, som ligger godt i forlængelse af hinanden.

Du kan derfor vælge at deltage i uge 10, i uge 11 eller i begge uger.

Undervisning uge 10:

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Steen Møller

Steen Møller

Cathrine Dolleris

Cathrine Dolleris og Niels Aagaard

Niels Aagaard

Undervisning uge 11:

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

 Pia Duus

Tanja Aertebjerg og Pia Duus

Tanja Aertebjerg og Niels Aagaard

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb

OM UNDERVISEREN – Steen Møller

Uddannet som landmand, men er især dannet fra Den rejsende Højskole, Tvind. Initiativtager til og forstander på Sdr. Felding Højskole. Lærer på Den økologiske Landbrugsskole. Gæld-og affaldsfri selvbygger, foredrag og byggekurser. Initiativtager til Friland; friland.org, hvor han bor og har produktions- og udviklingsvirksomhed: iaudvikling.com. Initiativtager til det kommende grobund ved Ebeltoft Færgehavn: grobund.org

EMNE FOR UNDERVISNINGEN – Bæredygtigt husbyggeri og nul-affald

Hvorfor lave økologisk byggeri? - Ressourcer og klima - Materialer og indeklima - Affald og økonomi - Civilsamfund og off grid - Vi laver off grid i praksis (vi er ved at bygge et hus på højskolen)

Præsentation af friland - Opbygning af grobund Ebeltoft - fra ledelse til selvledelse - fra organisation til organisme - kultur som ledelse - Vi laver off grid i praksis

 

OM UNDERVISEREN – Niels Aagaard

Formand for Landsforeningen for Økosamfund (LØS). Med i styregruppen for DET FÆLLES BEDSTE, den spæde start på en dansk grøn bevægelse. Cand.mag. i musik og samfundsfag. Redaktør og økonomi-journalist på ’politisk revy’. Leder af det boligsociale projekt ’Rabarberlandet’ på Indre Nørrebro. Underviser i rocksammenspil og kor samt leder på ’Nøddeknækkerens Kulturskole’.  Projektleder ved Integrations-, senere Socialministeriet. Iværksætter af omstillingsprojekter på Sydfyn. Underviser i bæredygtig økonomi og vedvarende energi på Universitetet i Kbh.

EMNE FOR UNDERVISNINGEN – Økologisk økonomi. En ny slags økonomi i stedet for kapitalismen & vækstsamfundet

Hvordan er det nuværende økonomiske system egentlig skruet sammen? Konsekvenserne - for planeten og for menneskene? Hvordan påvirker økonomien vores menneskesyn, vores værdier og vores mentalitet? - Overalt på jorden spirer nye former for økonomi. I Bhutan producerer man fx for borgernes lykke og livskvalitet.  Hvordan skaber vi den nye økonomi i sin helhed – hvad kan vi gøre helt konkret i vores eget liv og område. REDSKABERNE FOR DET NYE: En anden form for produktion med 4 bundlinjer: Social, økonomisk, økologisk og mentalt. Produktion for behov. Lokal økonomi. En grøn livsstil. Cirkulær økonomi. Genbrug og 0 affald.  Korte værdikæder, fælles igangsættelse og styring af produktion via andelsbevægelse, socialøkonomi m.v. Håndværket tilbage. Lokalsamfundsudvikling. Selvforsyning. Grøn livsstil. Dele-, bytte- og gaveøkonomi. Lokal Valuta.  Én klode princippet. Tag magten tilbage på virksomheder, i landsbyer og byer, og bare start det nye, uimponeret. Skab det lokale demokrati. Skolerne ud i virkeligheden. Undervisningen foregår med øvelser og praksiseksempler på redskaberne.

OM UNDERVISEREN – Cathrine Dolleris

Cand. Scient i Geografi, naturressourceforvaltning i udviklingslande og har arbejdet med landbrug og lokalsamfund i Sydafrika, Nepal og Vietnam. Medlem af bestyrelsen i Permakultur Danmark siden 2012. Medlem af European Permaculture Network (EuPN) og som redaktør af det europæiske nyhedsbrev siden 2013. Stifter af permakultur LAND netværket (Læring, Aktivitet, Netværk, Demonstration). Ejer af GeoLiv kursusvirksomhed. Stifter af Orø Omstilling og Orø Skovhaver og bosiddende på Orø i LAND center Kattekærhus.

EMNE FOR UNDERVISNING - Regenerative fødevarer og permakultur

Hvad er der galt med vores nuværende fødevarer? Hvad er konsekvenserne – for mennesker, dyr og for kloden?  Hvad kan vi gøre i stedet og hvorfor skal vi producere lokalt? Hvad er et LAND center og hvordan kan jeg bruge mig selv? Vi ser på permakulturens etik og principperne for skovhaver, no-dig, flerårige grøntsager og jorddække. Og hvordan dyr indgår i kredsløb, der tager hensyn til dyrevelfærd, modvirker klimaforandringer og giver sunde fødevarer. Vi laver gruppearbejde og prøver nogle metoder af i haven.

OM UNDERVISEREN - Tanja Aertebjerg

Medlem af Kernegruppen I Omstilling Danmark siden 2014. International Hubs koordinator i Transition Network, Haveambassadør for Praktisk Økologi. Medstifter af Grønne Hjerter - Den Bæredygtige Blomsterbutik på Østerbro og Lokal Valuta København. Ambassadør i Sustainable Human og vild med "Food is Free". Med i Fællesgruppen for DET FÆLLES BEDSTE, starten på en dansk grøn bevægelse. 

EMNE FOR UNDERVISNING – Omstilling til bæredygtighed. I verden og som en indre omstilling

Hvad er og hvorfor Omstilling? Omstillingsbevægelsens udgangspunkt: Start med dig selv, og dit nærmiljø/interesseområde/færdigheder. Hvordan starter man et bæredygtigt omstillingsinitiativ i sit lokalområde? Værktøjer til samarbejde og nyttig viden om forventningsafstemning. Hvordan finder man balance imellem hånd, hjerte og hoved: Introduktion til Indre Omstilling ud fra idéen om "The Great Turning" og Joanna Macy´s øvelser til selvindsigt og personlig resiliens - hvorfor tid til "at være" er lige så vigtigt som "at virke".

OM UNDERVISEREN - Pia Duus Jensen

Økosamfundsbeboer i Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn, hvor jeg praktiserer og formidler et bæredygtigt hverdags-liv, bl.a. i virksomheden ”Bæredygtig Hverdag”. Her underviser vi primært skolebørn i den grønne, enkle livsstil i økosam-fundet. Derudover arbejder jeg med borgerinddragelse i forbindelse med især affalds- og genbrugsprojekter. Tidligere journalist hos bl.a. DR, Ba i Religionsvidenskab og Master i Bæredygtig Omstilling (Aalborg Universitet). For mig er det vigtigt, at et bæredygtigt liv er et godt liv: Hvordan kan vi have et bæredygtigt hverdagsliv, der ikke betyder afsavn eller følelsen af at mangle noget, men tværtimod glæde og omtanke og måske nye fællesskaber. Det kræver bl.a. en mental beslutning om, hvad der er vigtigt, men også evnen til at reflektere over og få øje på, hvad der sætter rammerne for vores handlinger.

 

EMNE FOR UNDERVISNINGEN – En bæredygtig livsstil i praksis

Hvad er et bæredygtigt hverdagsliv i praksis – og hvordan kan det se ud for dig. Det bliver omdrejningspunktet for for-løbet om en bæredygtig livsstil. Vi kommer til at undersøge forskellige aspekter af hverdagslivet og hvad du kan gøre i dit liv – alene eller i fællesskab med andre – lige nu eller på længere sigt. Hvordan kan vi få en mere enkel livsstil og et mindre ressourceforbrug i hverdagen. Hvad er vores hverdagspraksisser formet af og hvilke parametre kan vi skrue på for at finde nye praksisser. Hvilke praktiske og mentale forhindringer er der, og hvordan kan vi arbejde med dem, så vi kommer nærmere et bæredygtigt hverdagsliv med omsorg for både miljø, fællesskabet og det enkelte menneske. Vi kommer blandt andet til at tale om madvaner og indkøb/dyrkning, forbrug, affald og genbrug, dele/bytteøkonomi og transport.

OM UNDERVISERNE - Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb

Karoline (Cand.scient biologi) og Tycho (selvlært plantemand) bor i deres selvbyggede halmhus i økolandsbyen Friland, hvor de praktiserer bæredygtigt livsstil og selvforsyning. Parret har udgivet bogen "Permakulturhaven - om flerårige grøntsager, skovhaver og gravefri dyrkning til selvforsyning & en levende fremtid" (Myrrhis, 2017). De arbejder med design og etablering af mangfoldige og spiselige landskaber og har etableret et af Danmarks første skovlandbrug med nødde- og frugttræer, fjerkræ, grøntsager og bær. Tycho har planteskolen Myrrhis med salg af flerårige grøntsager, bærbuske og træer. Sammen formidler Karoline og Tycho om deres erfaringer med selvforsyning, permakultur design og dyrkningsmetoder på kurser, workshops og foredrag - www.permakulturhaven.dk

EMNE FOR UNDERVISNINGEN - Regenererende landbrug

Hvordan skaber vi et landbrug, der er økonomisk rentabelt og levedygtigt, giver et højt udbytte af sunde og nærende fødevarer, og samtidig opbygger en frodig og levende jord til glæde for den næste generation? 

Ved at efterligne naturlige økosystemer kan vi designe intelligente dyrkningssystemer, der regenererer jordens humus og struktur, giver mangfoldige landskaber og skaber etisk forsvarlig mad på bordet. På kurset gennemgår vi konkrete eksempler på regenererende landbrug, der med fordel kan bruges herhjemme. Vi gennemgår praktisk anvendelse af holistisk afgræsning og integration af produktionsdyr i landskabet, design af og forskellige former for skovlandbrug, og ikke mindst, hvordan et landbrug kan forankres lokalt og skabe meningsfulde arbejdspladser. 

Det Praktiske

Pris pr. uge:

3000 kr. på dobbeltværelse

3500 kr. på enkeltværelse

Rabat - Pris ved tilmelding til begge uger: 

5000 kr. på dobbeltværelse

6000 kr. på enkeltværelse

Pris for studerende: 

1200 kr. i dobbeltværelse (ved tilmelding skrives studerende i kommentarfeltet)

Prisen er en total pris for et højskolekursus, som inkluderer overnatning og forplejning. 

Brenderup Højskole er beliggende på nordvestfyn. Med plads til ca. 60 elever bliver intimiteten og nærværet de naturlige ankerpunkter i vores dagligdag. Vi møder hianden med åbent sind og løftede pan-der. Vi giver plads til hinandens uhæmmede videbegær og legesyge, som til hinandens behov for ro og fordybelse. Vi lever af og på et ubændigt ønske om at mødes og udfordre hinanden i et fordomsfrit og forventningsfuldt miljø. 

Højskolelivet er i sin essens samliv. Dagen begynder og slutter i fællesskabet. Når hanen galer, dynerne er sparket af og morgenbad-et er vel overstået, bevæger vi os sammen ned til morgenmaden. Ved morgensamlingen synger vi et par sange, hører en god historie og får dagens praktiske detaljer på plads. Med mad i maverne og sang i kroppen fordyber vi os i dagens program. 

De daglige måltider er en vigtig del af det fælles liv på højskolen. Maden er ikke kun brændstof. Den skal nydes. Kursisterne præsen-teres for et alsidigt køkken, hvor den daglige menu står på vegetar- såvel som kødretter. 

Tilmelding:

Klik på tilmeldingsknappen til højre eller ring til os på tlf.: 6444 2414.
Vi bekræfter modtagelsen og sender bankoplysninger til indbetaling af kursusbeløbet. Når kursusbeløbet er indbetalt, er du optaget på kurset. 

Hvis du bliver forhindret:

Ved framelding op til 6 uger før kursusstart tilbagebetales depositum minus et administrationsgebyr på 300,-.
Ved framelding senere end 6 uger før kursusstart betales intet tilbage, 

hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring.

Se evt. Europæiske rejseforsikring.

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54
5464 Brenderup
Telefon: 6444 2414
Fax: 6444 2337
mail: kontor@brenderuphojskole.dk

www.brenderuphojskole.dk

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk