ARRANGEMENTERBRENDERUP HØJSKOLE

DECEMBER

21. december 19.30   Jacob Holdt

foredag -  om at sige ja

22. decemeber 19.30  Søren Ryge

foredrag - 

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk