ERASMUS +

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa. Det giver over 4 mio. europæere mulighed for at studere, komme i praktik, danne erfaring og arbejde som frivillig i udlandet.

På Brenderup Højskole er ERASMUS + også en del af aktiviteterne. Hvert år har 3 unge EVS'er muligheden for at opbygge international og interkulturel erfaring gennem et 12 måneders ophold. Endvidere er Brenderup værter for projekter som ”Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style” og andre.

Erasmus+ er en sammenlægning af syv tidligere programmer og byder på en bred vifte af  muligheder for både enkeltpersoner og organisationer.

Yderligere oplysninger ERASMUS+ findes i Programguide for Erasmus+ samt her

For more about EVS at Brenderup Højskole.... check here

Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style

- et ERASMUS+ projekt

  • Projektperiode: 1. sept. 2017 – 31. aug. 2020

 

  • Projektpartnere: fra Polen 2 højskoler + 1 kommune, fra Bulgarien et uddannelsesinitiativ for børn på en landejendom, fra Schweiz en institution til uddannelse af biodynamiske landmænd, fra Tyskland et universitet med fokus på bæredygtighed, skovbrug og landbrug - samt Brenderup Højskole.

 

  • Projektets præambel: funktionel analfabetisme er udbredt forekommende mange steder i Europa og specielt i landområder er der behov for en særlig indsats og nytænkning for at mindske marginalisering. Med inspiration fra bl.a. tidligere ERASMUS+ projekt vil brugen af en højskolepædagogisk tilgang kendt fra Danmark og Norden være en måde at vise nye veje til at bringe ”skole-utrænede” tættere på arbejdsmarked og ind i stærkere sociale relationer.

 

  • Projektets hovedformål: at udbrede kendskabet til højskolepædagogik og at forberede undervisere/lærer-aspiranter ved at afholde 6 kurser i Polen og Bulgarien med henblik på at undervise målgruppen af lavtuddannede. Der skal udarbejdes undervisningsmanual og kursusindhold i forbindelse med ovennævnte. Desuden skal udarbejdes kursusindhold for 2 kurser (Polen og Tyskland) med henblik på at kvalificere undervisere til arbejde med ”social farms” (landbrug, der har ansatte med særlige behov)

 

  • I løbet af projektperioden vil der minimum være et møde/seminar hos hver af de deltagende partnere. Nov. 2017 i Polen, maj 2018 i Brenderup, sept. 2018 i Schweiz, juni 2019 i Bulgarien

 

Desuden planlægges afholdelse af 3-ugers forløb på Brenderup Højskole i efteråret 2018 med fokus på bæredygtighed, økologisk byggeri og undervisning i en international kontekst. Deltagere vil være personer tilknyttet de øvrige 6 partnere i projektet.

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk