MOTORIK KURSER

i samarbejde med Vends Motorik- og Naturskole 

BRENDERUP

Motorikassistent

Kurset er et grundkursus i motorik.

Overordnet handler kurset om børns sansemotoriske udvikling. Dette betyder ikke at kurset kun handler om børn, men børns sansemotoriske udvikling og forståelsen af denne er eksemplarisk for sansemotorikken generelt.
Dermed giver forståelse af barnets sansemotoriske udvikling og evt. problemer i denne, en indsigt i sansemotorisk udvikling og stimulation for alle mennesker.

Indhold motorikdelen:
Større viden om børns sansemotoriske udvikling.

Igennem modellen om grundmotorik forklarer vi, via teori og praksis, de primære sansers store betydning for vores sansemotoriske udvikling.

Der sættes fokus på grundleges betydning for vores liv, udvikling og læring. Større viden om børns sansemotoriske udvikling.
Igennem modellen om grundmotorik forklarer vi, via teori og praksis, de primære sansers store betydning for vores sansemotoriske udvikling.

Gennem ovenstående er det målet at sætte kursisterne i stand til at arbejde med sansemotorikken i hverdagen.
Kursisterne vil således kunne tilegne sig et fundament til at kunne stimulere sansemotorik, gennem forståelse af grundleges betydning, gennem indretning/valg af arenaer og gennem pædagogik.
Der bliver sat fokus på legepladsens og institutionens indretning og på den daglige pædagogik.
Den optimale legeplads er naturen, så vi vil også arbejde med naturen som legearena, altså skal vi slippe legen fri.
Der sættes fokus på stimulering af sansemotorikken hos mennesker med problemer i denne.

Almene højskoleaktiviteter:


Morgensamling
Sang
Fortælling
Foredrag
m.m.

Det Praktiske

Pris:

7500 kr.

MERE INFO:

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54
5464 Brenderup
Telefon: 6444 2414
Fax: 6444 2337
mail: kontor@brenderuphojskole.dk

www.brenderuphojskole.dk

Kursusleder

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk