SKABERIET

Skaberiet består af to dele, som supplerer hinanden. Første del, Projektværkstedet, er et praktisk fag, hvor du får konkrete værktøjer og viden om entreprenørskab og prøver dig selv af som eventmager. Den anden del, Fakta & Fortælling, bygger på oplæg om migration, kulturmøder og forandring, og samtale film og personlige fortællinger om disse temaer.

SKABERIET: PROJEKTVÆRKSTED

Gør det i praksis: dine idéer bliver til virkelighed 

1) Projektledelse & -værktøjer: kreative processer, lederskab og events 

2) Handlekompetence: mod, og evner til at realisere dine drømme

3) Samarbejde på tværs: unge og unge flygtninge skaber sammen 


Entreprenørskab handler om at starte noget nyt op fra bunden. Socialt entreprenørskab er når det vi starter har et socialt formål. I projektværkstedet skal vi planlægge og afholde events, som forandrer noget mellem mennesker. Du får en masse værktøjer til at få idéerne, planlægge processen, og afholde store og små events.

Når vi skal skabe events, gøres det bedst i flok. Alle kaster idéer i puljen, og derudfra beslutter vi i fællesskab, hvilke idéer vi vil gøre til virkelighed. Vi er en mangfoldig elevgruppe, og vi vil lære at forstå hinanden bedre gennem øvelser og dialog. Vi skal lære hvordan vi kan bruge hinandens styrker og forskellighed til at skabe de bedste events. Du får en større forståelse af andre mennesker - og derigennem også af dig selv.

SKABERIET: FAKTA & FORTÆLLING  

Få indsigt og skab dialog


1) Viden om: aktuel flygtningesituation, integrationspolitik og dansk kultur

2) Dialog, film og samtale

3) Den personlige fortælling: Lytte og fortælle selv
 

I Fakta & Fortælling vil vi gennem oplæg fra fagpersoner inden for flygtninge- og asylområdet, samt migration generelt. Hvorfor flytter folk sig? Hvornår er man tvunget, hvilke regler gælder, og hvornår vælger man selv? Hvad er frihed? Personlige fortællinger og film vil sammen med faktuelle oplæg give os en bred forståelse af migration globalt og lokalt. Du vil få redskaber til at stå 'på scenen' og fortælle, og du vil få indsigt og inspiration ved at lytte til deres fortællinger. Vi vil reflektere over hvordan fortællingen kan være et redskab til forandring.

1/1
 Sally Morell Lundorff       
   Brænder for socialt iværksætteri og integration                                  
   SE VIDEO   

Sally Morell Lundorff

Sally er uddannet antropolog med fokus på migration og interkulturel læring. 

Hun har arbejdet med unge, iværksætteri og integration de sidste 4 år, og stået for udvikling og ledelse af kulturevents- og projekter.

Sally har vejledt mange unge med og uden flygtningebaggrund i projektmageri, kulturforståelse og konflikthåndtering.

Kulturmøder og eventmageri

På Brenderup Højskole

  

Brenderup Højskole og DFUNK har i samarbejde udviklet

et projektfag 'Skaberiet' - et nyt fag med socialt entreprenørskab, fortælling og flygtningesituationen i fokus!


På Skaberiet kommer unge flygtninge og unge fra Danmark til at samarbejde om at skabe projekter, der skaber forandring.


Skaberiet er for dig, der vil lære at gå fra idé til handling

og er motiveret for at skabe forandring for og med unge flygtninge.


Vi samler unge på tværs af sproglige og kulturelle forskelle og lader kulturmødet være drivkraften i fællesskabet og undervisningen. 

  • Facebook - Black Circle
FÅ MERE AT VIDE

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk