SKOLEKREDSEN

Skolekredsen

er Brenderup Højskoles øverste myndighed. Skolekredsen vælger højskolens bestyrelse på den årlige generalforsamling. Kredsen består af tidligere kursister, elever og venner af skolen og har cirka 75 medlemmer.

Medlemskabet koster 50 kroner. Men så bliver du også holdt løbende orienteret om, hvad der sker på skolen, og du bliver inviteret til den årlige generalforsamling første lørdag i maj. Vi har brug for inspiration, gode råd, positiv kritik og ideer fra verden udenfor højskolen. Vi har brug for, at du fortæller om os til venner og bekendte. Kort sagt; vi kan få stor glæde af hinanden, så meld dig ind i Skolekredsen.

Send en mail med navn, adresse, telefonnummer og den mail adresse vi må kontakte dig på til kontor@brenderuphojskole.dk

Bestyrelsen:

  • Karen Eldridge (formand) – medlem siden 1994

  • Henning Andreasen – medlem siden 2009

  • Anne Grethe Hertzum – medlem siden 2001

  • Henriette Neerholt – medlem siden 2018

  • Finn Krogh (Suppleant) – medlem siden 2006

  • Jeanette Sørensen (Suppleant) – medlem siden 2018

  • Kurt Kjærgaard – medlem siden 2012

  • Pia Rasmussen – medlem siden 2012

  • Claus Mollerup Rasmussen – medlem siden 2014

     Lene Rasmussen er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk