Tilmelding og priser

Priser for lange ophold

Deleværelse/uge          2021                       1.390 kr.

Eneværelse/uge           2021                       1.590 kr.

Studietur 5-7 dage                                       3.500 kr.

Indmeldelsesgebyr                                       1.850 kr.

Tillæg rejselinje Nepal*                              10.000 kr.

Hvis du ikke har mulighed for selv at medbringe dit eget,

kan du leje:

Cykel (heraf depositum 250,- returneres ved semesterets afslutning)     450 kr.

Dyne og hovedpude                                        300 kr.

Sengetøj                                                        125 kr.

 

Der er ikke altid studierejse på kurser på 13 uger.

Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. materialer og ekskursioner.

Betalingen for opholdet bliver opkrævet månedsvis forud.

Indmeldelsesgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelse på opholdet.

 

* Rejselinje Nepal inkluderer 6-7 ugers ophold i Nepal. 

Priseksempel
Forårsophold 2021 (24 uger)                     38.710 kr. 

Ophold på deleværelse inkl. indmeldelsesgebyr og studietur

Start på langt ophold i foråret 2021

24 uger      3. januar - 19. juni 2021

14 uger      14. marts - 19. juni 2021

Start på langt ophold i efteråret 2021

19 uger      8. august - 18. december 2021

14 uger      12. september - 18. december 2021

Start på langt ophold i foråret 2022

24 uger      3. januar - 19. juni 2022

14 uger      14. marts - 19. juni 2022

Vi er fleksible
Det lange ophold kan som udgangspunkt vare fra 12 uger til 10 måneder – men vi er til at tale med om varighed og optagelsestidspunkt. Så hvis du har travlt med at komme på højskole og ikke kan vente til semesterstart, så ringer du til os og vi finder en løsning.

Ved afbud
Hvis du melder afbud til et langt kursus tidligere end fire uger før kursusstart, får du 1.000 kroner tilbage. På kurser under 12 uger får du 500 kroner tilbage. Ved afbud senere end fire uger før kursusstart er det indbetalte beløb desværre tabt. Afbryder du dit højskoleophold, skal du betale en måneds ekstra skolepenge regnet fra udmeldelsesdagen.

TILMELD DIG

Foråret 2021

EFTER HØJSKOLEN

Efter dit ophold på Brenderup Højskole -
få et gratis volontørophold i Europa!

Når du har afsluttet et semester på Brenderup Højskole og har mod på mere, hjælper vi dig igang med at finde ½ eller 1 år som volontør et sted i Europa.

Du melder ind med din energi og arbejdskraft, til gengæld får du dækket alle udgifter til rejse, forsikring, kost og logi og sågar lommepenge! Du får chancen for at udføre frivilligt arbejde et sted i Europa og herigennem lære om dette lands kultur, hverdagsliv, arbejdsliv og fritid.

De frivillige job kan være mangeartede, både arbejde i landbruget, miljø- og genbrugsprojekter, aktivere socialt udsatte grupper, fritid og ferieaktiviteter for børn og unge, støtte og undervisning til børn og unge flygtninge, for blot at nævne nogle.

Brenderup Højskole hjælper dig med at finde lige det, der udfordrer dig. Men tilmeld dig snarest, da vi har begrænset plads.

Ring og hør nærmere.

FÅ MERE AT VIDE
BESTIL EN RUNDVISNING
TILMELD DIG

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk