TILSKUD OG STØTTE

Mentorordning

Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. 

For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskolen.
Vi har mulighed for at nedsætte egenbetalingen for mentorelever efter individuel vurdering.

Særligt tilskud til flygtninge uden for integrationsprogrammet i 2020:

I efteråret 2020 kan vi med støtte fra mangfoldighedspuljen administreret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) nedsætte egenbetalingen for flygtninge til vores lange ophold. Det er med linjefaget Skaberiet, og tilbuddet gælder unge flygtninge over 17,5 år med opholdstilladelse, som er uden for kommunens integrationsprogram og har vanskeligt ved at finansiere et højskoleophold.
Søg om en plads med nedsat egenbetaling ved at skrive til os på kontor@brenderuphojskole.dk. Udover ovenstående krav, bedes ansøgere skrive 5-10 linjer om deres baggrund og hvorfor de gerne vil gå på Brenderup Højskole (motivation, erfaring, dansk niveau, hvor lang tid du har været i Danmark, drømme for fremtiden).

Kommunestøtte
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Ledige dagpengemodtagere under 25 år
Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

Ledige modtagere af kontanthjælp
Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

Revalidering/Omskoling
Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter.

Sygedagpenge under Højskoleophold
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte indvandrere
Nyankomme flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, kan komme på højskole som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Flygtninge kan vælge at tage på højskole, straks efter de har fået asyl. De kan eventuelt få støtte af kommunen til at dække egenbetalingen.

Sydslesvig og Sønderjylland
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever

kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo.
Tlf.: +298 356 800

Grønlandske elever 

skal skal henvende sig til Majoriaq i den by, de befinder sig i.

Islandske elever

kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3342 6325
Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

Svenske elever 

kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden www.csn.se:
Tlf. +46 6018 6000

        .

Norske elever

kan søge stipendium og lån til ophold af mindst tre måneders varighed gennem:
Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no.
Tlf.: +47 2272 6700

Finske elever

kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem
Pohjola-Norden.
Tlf.  +358 9 4542 080  

PERSONLIG UDVIKLING

Du vokser på vores højskole

Foruden at forbedre dine personlige og sociale kvalifikationer, vil et højskoleophold kunne styrke dine personlige udvikling. Står du ved en skillevej i dit liv, vil du opleve Brenderup Højskole som et sted hvor du finder ny inspiration og energi til at finde din vej videre frem i dit livs fortælling.

Har du behov for vejledning, vil du i skolens lærere finde masser af støtte og hjælp til at finde både personlig og faglig afklaring.

Man vokser ved at være elev på Brenderup Højskole. Man tager herfra som et forandret menneske.

FÅ MERE AT VIDE
BESTIL EN RUNDVISNING
TILMELD DIG

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk