Vejledning

tilbydes til alle elever på Brenderup Højskole. Vi mødes i starten af semestret med hver enkelt for afklaring af dit udgangspunkt, behov, forventninger, personlige kvalifikationer, trivsel og drømme. Derudover vil studie- og erhvervsvalg være i fokus. Samtalen rundes af med en handlingsplan.

Den eksistentielle vejledning og den personlige udvikling er med til, i løbet af perioden på højskolen, at give dig afklaring og mod til at vælge studie og/eller erhverv.

I slutningen af semestret tilbydes endnu en samtale, som giver mulighed for at få afrundet, fulgt op og fulgt til dørs.

Udover de personlige samtaler tilbyder vi fælles oplæg, som giver generel viden om arbejdsmarked og uddannelsesforløb. Vi hjælper dig gerne med konkrete ansøgnings- og optagelseskrav, ligesom vi giver dig hjælp til udformning af ansøgning.

Studievejledningen varetages af skolens uddannede vejledere og skolens fastansatte lærere.

Hvis du er elev fra Grønland arrangerer vi desuden besøg af Det Grønlandske Hus. De tilbyder vejledning på grønlandsk om studievalg og hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema.

Særligt tilskud til flygtninge

Vi har mulighed for at yde særligt tilskud til flygtningen udenfor integrationsprogrammet i 2020. Læs mere her​.

Mentorelev 

Er du under 25 år og uden uddannelse har du mulighed for at blive optaget på skolen som mentorelev. Dette kræver at du sammen med din UU-vejleder har udarbejdet en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår.

Som mentorelev tilbyder vi dig ekstra vejledning udover den ovenfor beskrevne. Du bliver tilknyttet en af vores lærere, som hjælper dig til nå de mål, der er i uddannelsesplanen. Alle skolens lærere er mentoruddannet.

Når du kommer til skolen, udarbejder vi en skriftlig aftale for forløbet. Vi aftaler, hvor tit vi skal mødes for at snakke om ugen der er gået, og om hvordan det går. Hvis der er behov for det, planlægger vi et møde af længere varighed.

Alt efter ønsker arbejder vi med de mål, som er for den enkelte elev. Det kan f.eks. være et ønske om større selvtillid, forbedring af sprogkundskaber eller et ønske om at blive bedre til at stå op om morgenen.

 

Priser for lange ophold

Deleværelse/uge                                         1.290 kr.

Eneværelse/uge                                          1.490 kr.

Studietur 5-7 dage                                       3.500 kr.

Indmeldelsesgebyr                                       1.850 kr.

Tillæg rejselinje Nepal*                              10.000 kr. 

 

Der er ikke altid studierejse på kurser på 13 uger.

Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. materialer og ekskursioner.

Betalingen for opholdet bliver opkrævet månedsvis forud.

Indmeldelsesgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelse på opholdet.

 

* Rejselinje Nepal inkluderer 6-7 ugers ophold i Nepal. 

Priseksempel
 

Efterårsophold 2020 (19 uger)                   29.860 kr. 

Forårsophold 2021 (24 uger)                     36.310 kr. 

Ophold på deleværelse inkl. indmeldelsesgebyr og studietur

Støtteordninger

Mentorordning
Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. 

For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskolen.
Vi har mulighed for at nedsætte egenbetalingen for mentorelever efter individuel vurdering.

Særligt tilskud til flygtninge uden for integrationsprogrammet i 2019:

I efteråret 2019 kan vi med støtte fra mangfoldighedspuljen administreret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) nedsætte egenbetalingen for flygtninge til vores lange ophold. Det er med linjefaget Skaberiet, og tilbuddet gælder unge flygtninge over 17,5 år med opholdstilladelse, som er uden for kommunens integrationsprogram og har vanskeligt ved at finansiere et højskoleophold.
Søg om en plads med nedsat egenbetaling ved at skrive til os på kontor@brenderuphojskole.dk. Udover ovenstående krav, bedes ansøgere skrive 5-10 linjer om deres baggrund og hvorfor de gerne vil gå på Skaberiet på Brenderup Højskole (motivation, erfaring, dansk niveau, hvor lang tid du har været i Danmark, drømme for fremtiden).

Kommunestøtte
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Ledige dagpengemodtagere under 25 år
Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

Ledige modtagere af kontanthjælp
Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

Revalidering/Omskoling
Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter.

Sygedagpenge under Højskoleophold
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte indvandrere
Nyankomme flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, kan komme på højskole som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Flygtninge kan vælge at tage på højskole, straks efter de har fået asyl. De kan eventuelt få støtte af kommunen til at dække egenbetalingen.

Sydslesvig og Sønderjylland
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever

kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo.
Tlf.: +298 356 800

Grønlandske elever 

skal skal henvende sig til Majoriaq i den by, de befinder sig i.

Islandske elever

kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3342 6325
Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

Svenske elever 

kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden www.csn.se:
Tlf. +46 6018 6000

        .

Norske elever

kan søge stipendium og lån til ophold af mindst tre måneders varighed gennem:
Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no.
Tlf.: +47 2272 6700

Finske elever

kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem
Pohjola-Norden.
Tlf.  +358 9 4542 080  

Start på langt ophold i 2020

24 uger      4. januar - 19. juni 2020

14 uger      14. marts - 19. juni 2020

19 uger      9. august - 19. december 2020

14 uger      13. september - 19. december 2020

Vi er fleksible
Det lange ophold kan som udgangspunkt vare fra 12 uger til 10 måneder – men vi er til at tale med om varighed og optagelsestidspunkt. Så hvis du har travlt med at komme på højskole og ikke kan vente til semesterstart, så ringer du til os og vi finder en løsning.

Ved afbud
Hvis du melder afbud til et langt kursus tidligere end fire uger før kursusstart, får du 1.000 kroner tilbage. På kurser under 12 uger får du 500 kroner tilbage. Ved afbud senere end fire uger før kursusstart er det indbetalte beløb desværre tabt. Afbryder du dit højskoleophold, skal du betale en måneds ekstra skolepenge regnet fra udmeldelsesdagen.

TILMELD DIG

 

PERSONLIG UDVIKLING

Du vokser på vores højskole

Foruden at forbedre dine personlige og sociale kvalifikationer, vil et højskoleophold kunne styrke dine personlige udvikling. Står du ved en skillevej i dit liv, vil du opleve Brenderup Højskole som et sted hvor du finder ny inspiration og energi til at finde din vej videre frem i dit livs fortælling.

Har du behov for vejledning, vil du i skolens lærere finde masser af støtte og hjælp til at finde både personlig og faglig afklaring.

Man vokser ved at være elev på Brenderup Højskole. Man tager herfra som et forandret menneske.

 

EFTER HØJSKOLEN

Efter dit ophold på Brenderup Højskole -
få et gratis volontørophold i Europa!

Når du har afsluttet et semester på Brenderup Højskole og har mod på mere, hjælper vi dig igang med at finde ½ eller 1 år som volontør et sted i Europa.

Du melder ind med din energi og arbejdskraft, til gengæld får du dækket alle udgifter til rejse, forsikring, kost og logi og sågar lommepenge! Du får chancen for at udføre frivilligt arbejde et sted i Europa og herigennem lære om dette lands kultur, hverdagsliv, arbejdsliv og fritid.

De frivillige job kan være mangeartede, både arbejde i landbruget, miljø- og genbrugsprojekter, aktivere socialt udsatte grupper, fritid og ferieaktiviteter for børn og unge, støtte og undervisning til børn og unge flygtninge, for blot at nævne nogle.

Brenderup Højskole hjælper dig med at finde lige det, der udfordrer dig. Men tilmeld dig snarest, da vi har begrænset plads.

Ring og hør nærmere.

 
FÅ MERE AT VIDE
BESTIL EN RUNDVISNING
TILMELD DIG

BRENDERUP HØJSKOLE

Stationsvej 54, 5464 Brenderup

64 44 24 14

kontor@brenderuphojskole.dk